Breaking News

No breaking news at this time

Passievolle nuwe span kry FAMSA op herstelpad

Hulle verdien nie ’n sent vir die werk wat hulle doen nie, maar twee bemarkingstudente van Boland Kollege is besig om ’n groot verskil by FAMSA Boland Overberg in Worcester te maak.

Auriel Williams en Craig Africa werk sedert November verlede jaar as vakleerlinge by die plaaslike FAMSA-tak. Hulle is deel van ’n hele span nuwe personeel- en bestuurslede wat die organisasie stuur nadat sy werksaamhede die afgelope twee jaar  baie afgeneem het.

Die twee studente het met hul jongste inisiatief geskenkpakkies ter waarde van meer as R8 000 by die Sean Kelly-sentrum vir meervoudig gestremde kindertjies uitgedeel.

Auriel en Craig sê die idee vir die FAMSA-geskenkprojek het by hulle ontstaan omdat hulle met FAMSA se werk baie kinders sien wie se ouers nie eenvoudige benodigdhede kan bekostig nie. “Ons wou die Kersseisoen afskop met iets wat FAMSA gee. Ons werk met baie gesinne en kinders is gewoonlik die middelpunt van daardie gesinne. Dis hoekom ons iets vir die kinders wou gee,” sê Auriel.

Sy en haar kollega het aan die werk gespring en skenkings by PEP, die Breedevallei-munisipaliteit, Checkers en APL Cartons ingesamel. Daarmee kon hulle 50 geskenkboksies saamstel wat elkeen ’n stel klere, tandeborsel, tandepasta, seep en ’n waslap, ’n speelding en ’n lekkerny bevat het. Dit is Maandag 5 Desember tydens die Sean Kelly-sentrum se Kerspartytjie aan die kinders oorhandig.

Nuwe ywer, groot vordering

Volgens Mechelle Liebenberg en Leon Venter, die huidige direkteure, het die gebrek aan befondsing en vermindering van subsidies FAMSA ’n groot knou toegedien waarvan hy nou moet herstel. Daar is ’n feitlik totaal nuwe personeelspan en bestuurskomitee, terwyl hulle as nuwe direkteure reeds groot vordering gemaak het om FAMSA Boland Overberg se werk in die gemeenskap te hervestig. Die gees en energie in die kantoor maak hulle ook baie opgewonde.

“Groot klem word gelê op spanwerk; elkeen weet presies wat sy rol is, maar ons ondersteun mekaar ten einde ons doelwitte te kan bereik,” sê Mechelle. “Elke personeellid bring ’n unieke vaardigheid na die span, en gekombineerd is dit ons wenresep. Ons probeer deurgaans ’n positiewe atmosfeer skep sodat dit lekker is vir die span om soggens op te staan en te kom werk, ten spyte van al ons uitdagings.”

FAMSA se grootste oogmerk is om gesonde verhoudings in die gemeenskap te help bou, nie net op gesinsvlak nie maar ook tussen individue, in organisasies en by werksplekke. Dié gesonde verhoudinge moet ook die gemeenskap as geheel kan beïnvloed. Die dienste wat FAMSA lewer sluit beradingsdienste in soos trauma- en huweliksberading, egskeidings- en voorhuwelikse berading, gesinsterapie en huweliksverryking.

Verder het verskeie plaaslike ondernemings soos Victoria & Albert Baths reeds vanjaar FAMSA se werknemerwelstand-kursusse (EAP) by hulle laat aanbied, en FAMSA bied ook gereelde opleidingsprogramme vir ander belangstellendes aan. Dit handel onder meer oor vaderskap, ouerskap, jeugontwikkeling, huweliksverryking en lekeberading.

FAMSA Boland Overberg se huidige voorsitter, Christelle Swart, lei ’n bestuur van elf lede met uitgebreide ondervinding in die regsberoep, boekhouding, maatskaplike werk, opvoeding en bemarking. “Gesien in die lig van die hoë voorkoms van gesinsgeweld en huweliksverbrokkeling, wat ’n geweldige negatiewe invloed op gesinslede en noodwendig ook op die gemeenskap in totaliteit het,” sê sy, “is dit van uiterste belang dat ons alles in ons vermoë moet doen om om te sien na die gesondheid van ons gesinne.”

Mense wat FAMSA wil nader vir berading of opleiding, kan 023 347 5231 skakel of e-pos stuur na famsaworc@telkomsa.net.

Craig Africa en Auriel Williams.
Craig Africa en Auriel Williams.
Rate this article:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Latest Articles

More in Community
Win a double ticket to epic River Republic music festival

Written by Liny Kruger All photos supplied Music lovers, escape to River Republic with the same team that brings you...

Close