Breaking News

No breaking news at this time

’n Langer werksdag…sodat hy geld het om weg te gee

Sal jy elke oggend 05:00 begin werk en 18:00 eers ophou net sodat jy geld het om uit te deel?

Die ontvanger van die Worcester Hoop- en Versoeningsproses (WHRP) se Vredestoekenning vir 2016, dr. Eugene Moore, se antwoord hierop is ja.

Hy het by die oorhandiging van die toekenning verlede week vertel dat hy noodgedwonge sy normale werksdag verleng het om genoeg geld te genereer vir honderde monde wat hy help voed.

Dié bekende en waarlik geliefde tandarts van Worcester gee daagliks vir sowat 500 tot 700 mense iets te ete. “Al is dit ’n koppie sop en twee snytjies brood,” soos hy dit stel.

Hy het 32 jaar terug kos vir vyf kinders agter Pick n Pay in die dorp begin neem, en nooit weer ophou gee nie. “As jy dit eers begin doen het… Ek sien mos watter verskil dit maak,” sê hy oor waarom hy dit volhou.

Die lys van plekke waar hy kos laat aflewer is lank: klinieke, crèches, skole, sopkombuise, ouetehuise… Boonop staan sy hande geensins verkeerd vir sélf kosmaak nie.

Hy kry soms bydraes van weldoeners, sê hy, maar hy het ook geleer om nie op ander staat te maak vir geld nie. Dis om dié rede dat sy spreekkamer se lig al soggens voor sonop brand. “Dit kos my duisende ’n week. Ek werk hard, maar ek het dit élke week. Hierdie mense wat hier sit (sy personeel) sê al vir my ek kan nie nóg gee as iemand kom vra nie, maar ek sê ‘sê ja’! Die Here is getrou. As ek in die oggend opstaan vra ek ‘Here, wys my wat moet ek vandag doen’. En in die aand sê ek dankie dat ek dit kón doen.”

Ds. GP Kellerman, Guido Opperman en Sebastian Abrahams het die toekenning aan dr. Moore oorhandig in ’n paar minute tussen afsprake. Hy kon nie verlede jaar by die WHRP se Vredestafel die toekenning ontvang nie omdat hy eksamen geskryf het.

Ds. Kellerman het gesê die besluit om die jaarlikse toekenning dié slag aan dr. Moore te gee, was eenparig. Hy het die tandarts bedank vir die hoop wat hy daagliks in Worcesteriete se lewens saai, en die versoening wat daarmee saam kom.

Dr. Moore het die manne bedank vir die erkenning, en ook elke Worcesteriet wat hom deur die jare heen ondersteun en bemoedig het om met sy werk voort te gaan.

• Mense wat graag tot dr. Moore se projekte wil bydra, kan e-pos stuur na drmoore@telkomsa.net.

Die “amptelike” oorhandigingsfoto: ds. GP Kellerman, Guido Opperman en Sebastian Abrahams van WHRP, en dr. Eugene Moore.
Rate this article:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Latest Articles

More in Community
goudini-brand
Van helikopters tot oogdruppels deel van ‘Goudini-wonderwerk’

Van die vlieëniers in die helikopters tot die onbekende mense wat oogdruppels vir brandslaners kom aflewer het… Daar is volgens...

Close